Malý grafologický slovník Mgr. Stanislav Šula

NOVINKA

Grafologie je jednou z možností, jejíž pomocí můžeme rozvíjet svou osobnost.

Grafologický rozbor dá nahlédnout do jejího nitra, odhalí povahu, vlastnosti a schopnosti jedince.

Na grafologii jsou různé náhledy. Faktem je, že grafolog není vědma, nýbrž na základě podrobné analýzy grafického projevu určuje individuální povahové a osobnostní rysy určitého jedince. Vychází přitom z rozboru tvaru a velikosti písmen, tlaku vedené linie, sklonu a způsobu navazování písmen atd.

147,00 Kč
nezahrnuje cenu dopravy 735,00 Kč / 1 kg
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti