Malý grafologický slovník Mgr. Stanislav Šula

NOVINKA

Grafológia je jednou z možností, pomocou ktorej môžeme rozvíjať našu osobnosť. Grafologická analýza umožní nahliadnuť do jeho vnútra a odhalí charakter, vlastnosti a schopnosti jednotlivca. Existujú rôzne pohľady na grafológiu. Faktom je, že grafológ nie je vidiaci, ale na základe podrobnej analýzy grafického prejavu určuje individuálny charakter a osobnostné črty určitého jednotlivca. Je založená na analýze tvaru a veľkosti písmen, tlaku čiary, sklonu a spôsobu spojenia písmen atď

.

147,00 Kč
nezahŕňa cenu dopravy 735,00 Kč / 1 kg
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti