Moderátorka, spisovatelka, blogerka

Šárka Rosová Váňová

Laskavý jazyk je magnet pro lidská srdce. Je to chléb ducha, dává slovům smysl, je pramenem moudrosti a pochopení.                                          Bahá'u'lláh