POPIS KURZU

Také přestáváte rozumět mladým lidem? Mnozí z nich se prezentují jako youtubeři. Jejich prazvláštní výrazy protkané anglickými patvary sledují s nadšením naše děti. Uznávají je jako své idoly. Ovšem, ač se snažíme pochopit, že mládí je nezkrotné a musí se vybouřit, mnohdy jim nerozumíme.

Kam tento trend musí nutně vést? Ke komolení mateřského jazyka. Od pubertální mládeže vede cesta k dospělým, kteří mají velký problém se vyjadřovat a komunikovat s ostatními. Vybavuje se vám, jak s Vámi mluví například operátoři call center?

Během času se každá řeč vyvíjí. O tom není pochyb. Čeština je překrásný jazyk! Utvářejme její vývoj tak, abychom na svou mluvu mohli být i v budoucnu náležitě hrdí.

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKA

* Posouzení vaší slovní zásoby, schopnosti vyjadřování

* Individuální přístup se zaměřením na vaše budoucí cíle

* Schopnost komunikace po telefonu

* Rétorická cvičení, spisovná řeč

* Pomoc s odstraněním trémy

* Hodnocení vlastního projevu


5  hod lekcí

3200 Kč


KURZ PRO POKROČILÉHO

* Posouzení vašich dosavadních  vyjadřovacích schopností

* Projev před kamerou či mluva na mikrofon

* Umění improvizace, přesvědčivé diskuse a asertivity

* Prezentační dovednosti, rozeznívání masky, trénink hovoru

* Individuální přístup podle vašich potřeb a zaměření

* Hodnocení vlastního projevu z nahrávek


5 hod lekcí

3800 Kč

KURZ PRO ŽÁKA

* Kurz pro děti

* Recitace, bezchybný přednes, pomoc s odstraněním trémy

* Čtení a správná intonace, rétorická cvičení, jazykolamy, hraní si se slovy

* Správné dýchání při mluvě

5 hod lekcí

1500 Kč


KURZY  PRO FIRMY


* Mluvní a hlasová průprava, umění čtení se správnou intonací

* Schopnost zaujmout projevem a nenudit

* Projev před kamerou nebo mikrofonem5 hod lekcí

5500 Kč


KURZ PRO STUDENTA

* Pomoc s odstraněním případné trémy

* Zaměření se na potřebné vyjadřovací schopnosti

* Rétorická cvičení, uvolněná a nenucená prezentace

* Hodnocení vlastního projevu z nahrávek


5 hod lekcí

2200 Kč

DOPRAVNÉ

Ve všech případech možnost domluvy na

on-line kurzech z pohodlí Vašeho domova


V případě dojezdu za Vámi účtuji k sazbě za hodinu kurzu 7 Kč / km